Podsumowanie Zawodów Dni Aktywności UKF 2011

 

  Organizator: Klub Łączności Ligi Obrony Kraju w Stalowej Woli SP7KKX.
Cel zawodów:
Promocja Powiatu i Miasta Stalowa Wola oraz doskonalenie umiejętności operatorskich i wzrost aktywności amatorskich stacji klubowych i indywidualnych w paśmie UKF. 

Stacje organizatora : SP7KKX , SP7HGT , SQ8OAN , SQ8MHB

 

 Komisja zawodów:

Marian SP7HGT

Tadeusz SQ8ONA

Marcin SQ8MHB 

UKF

1.

SQ8NGP

570

2.

SQ8JX

565

3.

SQ8OAS

472

4.

SQ8MXM

471

5.

SQ8OGD

401

6.

SQ7HIE

393

7.

SQ7HIW

374

8.

SP7JOA

350

9.

SQ8OPO

327

10.

SP8QJM

326

11.

SQ7EQZ

323

12.

SQ8OAQ

291

13.

SP7CHK

246

14.

SP8KPK

184

15.

SP7MGH

159

16.

SQ8OGC

136

17.

SQ7EQC

131

18.

SQ8TQ

95

19.

SP8ECL

76

20.

SQ8JR

70

21.

SQ8HNB/8

69

22.

SQ8MAA

68

23.

SQ8GHH/8

57

24.

SP8YFN

40

25.

SQ8YN

33

26.

SQ8JMC

31

27.

SP8MFW

24

27.

SP8KEA

24

28.

SP8LZC/8

12

29.

SQ8LSB

7

30.

SQ8GHH

5

30.

SN8D

5

31.

SP7AFS

0

31.

SQ8IPX

0

31.

SQ8NGQ

0

31.

SQ8MHU

0